Mjölnargården i Gavelhyttan

Uppförd av landsbyggmästaren Gert Åberg år 1784. Materialet är sandsten, slagg och granit.
Gert Åberg verkade som mjölnare och byggmästare.
Han dog 1811.
Byggnaden är nu byggnadsminnesmärkt och omfattar mangårdsbyggnad, bryggstuga, smedja, källare och ladugård
Tillbaka

Copyright © Catarina Bondegård 2002