gerlaksgården

Gerlaks-gården

Hitflyttad från Nors by vid Näsbysjön under senare delen av 1700-talet. Ursprungligen Nor 4.

En bergsmansgård från 1600-talet. En stor del av mangårdsbyggnaden är riven p.g.a. vägsträckningen. Gården är kulturminnes-märkt och får inte ändras utvändigt. Trappan är gjord av kvarnstenar och i källaren finns gropar efter ett garveri som fanns där långt tillbaka. Där har även ett bageri funnits.
Tillbaka

Copyright © Catarina Bondegård 2012