Gavelhyttans Intresseförenings styrelse 2016

Ordförande Catarina Bondegård

Sekreterare Ulla Kjell

Styrelseledamöter
Birgitta Barr, Lars Hedlund, Kjerstin Karlsson

Revisor Ingemar Barr

Revisor suppleant Conny Bondegård

Ledamot i valberedning Lars Kjell och Jörgen Haraldsson

 

Föreningens stadgar

Gavelhyttans lokala utvecklingsplan (pdf)

 

Om byn Gavelhyttan Om gårdarna i byn Gavelhyttans Intresseförening Vad har hänt i byn? Startsidan