ÅHLBERGS

En gård som dök upp på Nors Byallmänning mellan 1842 och 1875.
Har fått sitt namn av en skomakare som hette C. F. Åhlberg och som bodde här under andra halvan av 1800-talet.
Då bestod gården av en mangårdsbyggnad med 2 rum, vedbod/ källarbod, fähus med foderbod samt källare och brunn. Av detta finns enbart boningshuset och vedbod, brunn och rasad matkällare kvar. Rester från fähuset kan skönjas.
Hans änka, Anna Åhlberg, hamnade hos Ovansjö sockens fattigvård våren 1895 och de sålde gården på offentlig auktion 25/8 1895 för 125 kr, året därpå dog änkan. Gården såldes på auktionen till en bonde, Johan Jansson i Nor, som året därpå sålde gården vidare till en arbetare, Per August Andersson, för 125 kr.
1915 köptes byallmänningen av Henrik Hansson i Böras och gården kom att stå på ofri grund. När den siste ägaren till denna gård avled så köpte ägaren av Böras den från Allmänna Arvsfonden.
Under 1900-talets senare del har tak och fönster bytts ut samt verandan byggts till. Huset saknar vatten och avlopp.
Tillbaka

Copyright © Catarina Bondegård 2012